Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Üdvözöljük Léván!

Üdvözöljük Léván!

 

 


 

Versenypályázat a lévai magyar óvoda igazgatói posztjáraVytlači
 

Léva városa Ing. Štefan Mišák polgármester képviseletében

a hatályos törvények értelmében,

pályázatot hirdet a lévai magyar óvoda igazgatói posztjának betöltésére (J. Jesensky utca 41, Léva)

Feltételek:

- Képesítés a pedagógusokról szóló 317/2009-es számú törvény szerint

- szakmai és pedagógiai alkalmasság az oktatásügyi minisztérium által kiadott 437/2009-es számú rendelet szerint

- I. attesztáció

- legalább 5 év pedagógiai gyakorlat

- szervezési és igazgatási képesség

- feddhetetlenség

- az államnyelv ismerete

- jellembeli és erkölcsi rátermettség

- kommunikációs, szervezési és vezetési képesség

- az óvoda igazgatásához szükséges iskolai, gazdasági és munkajogi törvények ismerete

- számítógépes ismeretek (Word, Excel, Internet)

- egészségi alkalmasság (testi, lelki)

- felelősségtudat, megbízhatóság

A pályázathoz a következőket kell benyújtani:

- írásbeli kérvény – jelentkezés

- a megszerzett képesítés hitelesített másolata

- igazolás a pedagógiai gyakorlatról (nem a ledolgozott évekről)

- életrajz

- erkölcsi bizonyítvány (legfeljebb 3 hónapja kiállított)

- írásos javaslat az óvoda fejlesztéséről a megbízatási időszakra (tömören)

- orvosi igazolás a testi és lelki alkalmasságról – a pedagógusi és a vezető tevékenység végzésére

- a jelentkező írásos beleegyezése személyes adatainak felhasználásáról, a hatályos törvények szerint

Az írásos kérvényt a szükséges iratokkal együtt legkésőbb 2017. október 20-án 10 óráig juttassák el a következő címre: Mesto Levice, Kancelária prvého kontaktu, Námestie hrdinov 1, 934 01  Levice

A borítékra írják rá: „Výberové konanie na riaditeža materskej školy na Ul. J. Jesenského 41, Levice – NEOTVÁRA !“, és írják rá a feladó címét.

A pályázat idejéről és helyszínéről az iskolatanács írásban értesíti a jelentkezőket, legalább 7 nappal a pályáztatás előtt.

A pályázat meghirdetője fenntartja a jogot arra, hogy ne sorolja be a pályázatba azokat a jelentkezőket, akik nem teljesítik a megadott feltételeket.   –am-

 


 
 

Elérhetöségek

Városi Hivatal Léva
Nám. hrdinov 1
934 32 Levice
tel.: 036/6 350 282

fax: 036/6 306 901

e-mail:
info@levice.sk
- az önkormányzat munkájával kapcsolatos tájékoztatás

podatelna@levice.sk
- kérvények elektronikus benyújtása

web oldal: www.levice.sk

ma 2018.03.20 van

ma Víazoslav, Klaudius névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
Deutch version
2018.03.20 van
FőoldalFőoldal