Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Üdvözöljük Léván!

Üdvözöljük Léván!

 

 


 

Kitüntették a város pedagógusaitVytlači
 

Tanítónap

Léva városa idén is Ján Ámos Komenský emlékplakettek átadásával emlékezett meg a Pedagógusnapról. A város hatáskörébe tartozó óvodák, alapiskolák és a művészeti alapiskola egy-egy igazgatója, pedagógusa vette át a kitüntetést. Az ünnepélyes átadás 2017. március 28-án volt a lévai zsinagógában, és jó alkalom volt arra, hogy köszönetet mondjanak a pedagógusok igényes, felelősségteljes munkájáért, az elért eredményekért, sikerekért.

A rendezvényt a művészeti alapiskola tehetséges növendékeinek és pedagógusainak kultúrműsora tette még ünnepélyesebbé.

Az iskolák igazgatóinak javaslatára kitüntetést kaptak a következő pedagógusok: 

Mgr. Ing. Viktória Szabó, Andrej Kme AI, német szakos tanár

Jarmila Čameková, Andrej Kme AI, az iskolai gyermekklub nevelőnője

Mgr. Eva Pankuličová, művészeti AI, a zenei részleg zongora tanárnője

Helena Kováčová, művészeti AI, korrepetítor

Mgr. Eva Števková, Szent Mihály utca 42 szám alatti AI, igazgatóhelyettes

Mgr. Danica Lokšová, Pri Podlužianke utca 6-os szám alatti AI, alsó tagozatos tanítónő

Mgr. Milada Menyhárová, Pri Podlužianke utca 6-os szám alatti AI, történelem tanár

Mgr. Gustáv Michež, Saratovská utca 43-as szám alatti AI, zene és informatika szakos tanár

Mgr. Lőrincz Katalin, Juhász Gyula AI, igazgatóhelyettes. Huszonnyolc éves pályafutása alatt igényes munkát végzett alsó tagozatos tanítóként. 2013-tól az iskola igazgatóhelyettese, aktívan bekapcsolódik az iskola pedagógiai és kulturális életébe. Számos továbbképzésen vett részt. Vezetőként felelősségteljes és pontos munkát végez.

Mgr. Katarína Líšková, Školská utca 14-es szám alatti AI, matematika és testnevelés szakos tanár

Mgr. źubomíra Karaffová, Saratovská utca 85-ös számú AI, alsó tagozatos tanítónő

Eleonóra Koreňovská, Saratovská utca 85-ös számú AI, az iskolai gyermekklub nevelőnője

Mgr. Terézia Mészárosová, Szent Vincent de Paul Katolikus Közös Iskola, szlovák nyelv és irodalom és zeneszakos tanár

Martina Majerová, Konopná utcai óvoda, óvónő

Alžbeta Kollárová, Hlboká utcai óvoda, óvónő

Katarína Klenková, Tekovská utcai óvoda, óvónő

Andrea Krnáčová, Dopravná utcai óvoda, óvónő

 

Az iskola igazgatóhelyettesének javaslatára kapott kitüntetést

Mgr. Ján Regász, a Bentlakásos Közös Iskola igazgatója

 

A fenntartó javaslatára tüntették ki

Mgr. Monika Matusová, Hlboká utcai óvoda igazgatónője

 

Az iskolavezetés javaslatára

Mgr. Marta Chanová, Andrej Kme AI igazgatóhelyettese, a tanítónap alkalmából a Nyitrai Járási Hivatal oktatásügyi osztályának kitüntetésében részesült

Tanítónap

Tanítónap

Tanítónap

Tanítónap

A kitüntetett pedagógusoknak szívből gratulálunk!

                                                                                                      -am-

 

 

 


 
 

Elérhetöségek

Városi Hivatal Léva
Nám. hrdinov 1
934 32 Levice
tel.: 036/6 350 282

fax: 036/6 306 901

e-mail:
info@levice.sk
- az önkormányzat munkájával kapcsolatos tájékoztatás

podatelna@levice.sk
- kérvények elektronikus benyújtása

web oldal: www.levice.sk

ma 2017.12.15 van

ma Ivica névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
Deutch version
2017.12.15 van
FőoldalFőoldal